Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Spolek Ofres na Facebooku >>Plánované akce<<

Aktuální informace spolku Ofres

!!! Upozornění / Žádost !!!
Žádáme rodiče, aby se skutečně drželi námi sestaveného seznamu věcí (ke stažení zde) a zároveň věnovali zvýšenou pozornost stavu nabalených věcí. Ani na loňském táboře nebylo výjimkou, že některým dětem chybělo dostatek oblečení a obuvi do nepříznivého počasí a byly vybaveny spacáky nevyhovujícími dané roční době. V srpnu již bývá v noci poměrně chladno. Tím spíše, když se tábořiště nachází v lese a u potoka. I s těmito problémy si samozřejmě poradíme, nicméně jsou zbytečné a velmi nás zdržují od chystání programu, a abychom se mohli věnovat i ostatním dětem. Tím, že na tyto věci dohlédnete, velmi pomůžete k tomu, abychom si my i děti tábor jak se patří užili. Děkujeme!

Letní tábor 2018

Termín tábora: 4.8. 2018 až 18.8. 2018
Místo konání: Uhřínov

Základní cena tábora je 4490,-Kč, při zaplacení zálohy nebo celé částky do 31.3 2018 je cena tábora 3990,-Kč. Sleva na sourozence je 200,-Kč na každého. Možnost zakoupení dárkového poukazu. Je možnost získání příspěvku na tábor od zdravotní pojištovny.

Bližší informace k LT včetně přihlášky naleznete zde.

Kontakty

Pavel Procházka
Hlavní vedoucí
tel.: +420 604 683 420


Blanka Černíková
Hlavní zdravotník
tel.: +420 736 148 673


Jan Polanka
Účetní
tel.: +420 603 437 968


Barbora Polanková
Kontakt s rodiči
tel.: +420 734 440 280


Regina Doležalová
Kontakt s rodiči
tel.: +420 774 602 723