Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Spolek Ofres na Facebooku >>Plánované akce<<

Aktuální informace spolku Ofres

Letní tábor 2020

Místo konání: Uhřínov

Sraz: 02. 08. 2020 (neděle)
Předpokládaný čas srazu: 10:00
Návrat: 15. 08. 2020 (sobota)
Předpokládaný čas příjezdu: 10:00 Stare Tesco - u Vichra (stejné místo, jako byl odjezd)

Základní cena tábora je 4990,-Kč. Při zaplacení zálohy 2000,-Kč nebo celé částky do 31.3. 2020 je cena tábora 3990,-Kč.

Zákaz dřevných zbraní, pouze měkčené!!!.

!!!DŮLEŽITÉ INFORMACE!!! PROSÍME O PŘEČTENÍ

Vážení rodičové, dobrodruzi, v současné době již máme prakticky jistotu, že se náš tábor konat bude. V rámci vládou nařízených opatření jsme však nuceni podstoupit několik nezbytných kroků, abychom zajistili co nejhladší a nejplynulejší průběh celé akce.

Prvním a nejdůležitějším krokem je posun termínu odjezdu o jeden den. Tedy z původního 1.8. (sobota) přesouváme odjezd na 2.8. (neděle). Sraz před odjezdem bude v 10:00 na původním místě. Jakožto organizátoři, jsme odpovědní za kompletní desinfekci táborové základny před začátkem akce. Zároveň je zde nařízená minimálně 8-mi hodinová mezera mezi střídáním táborníků. Z těchto důvodů jsme se rozhodli odjezd přesunout na druhý den, abychom měli dostatek prostoru nachystat tábořiště pro bezpečný pobyt Vašich dětí a zároveň předešli jejich ubytování po deváté hodině večerní. Omlouváme se za vzniklé potíže, ale věříme, že pro naše rozhodnutí najdete pochopení.

Dále bychom Vás chtěli požádat, abyste svým dětem do kufru přibalili nějaké roušky (ideálně takové, které jsou určené na více použití a alespoň v počtu tří kusů) a osobní lahvičku desinfekce (nehořlavé!!!). Ačkoliv v tábořišti děti roušky nosit nemusejí, je lepší být připraven na situaci, která by nošení roušky vyžadovala. Desinfekcí budeme samozřejmě vybaveni dostatečně, ale znovu, je lepší mít jí více, než nedostatek. Jak roušky, tak desinfekce budou samozřejmě přidány do seznamu věcí potřebných na tábor.

Poslední žádost z naší strany se týká zdravotní dokumentace nezbytné pro nástup na tábor (Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti). Rádi bychom, aby zmíněný dokument byl data co možná nejbližšího začátku letního tábora (i v případě, že máte platný dokument z minulého roku). Jednak se tím snižuje riziko, že se do kolektivu dostane jedinec s bezpříznakovým průběhem onemocnění a jednak, v případě, že by se tak přes veškerou snahu tomu zabránit, stalo, bude při vyšetřování původce onemocnění daného jedince snazší najít a děti s "čerstvou" zdravotní dokumentací se mohou vyhnout hloubkovému vyšetření a testům.

Děkujeme vám za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepohodlí. Stejně jako Vy si přejeme, aby tábor i letos proběhl bez problémů a my i děti si jej mohli, i přes nařízení a omezení, užít tak, jako každý rok.

Váš Spolek OFRES

Je možnost získání příspěvku na tábor od zdravotní pojištovny.

Bližší informace k LT včetně přihlášky naleznete zde.

Kontakty

Pavel Procházka
Hlavní vedoucí
tel.: +420 604 683 420


Blanka Černíková
Hlavní zdravotník
tel.: +420 736 148 673


Jan Polanka
Účetní
tel.: +420 603 437 968


Barbora Polanková
Kontakt s rodiči
tel.: +420 734 440 280


Regina Doležalová
Kontakt s rodiči
tel.: +420 774 602 723