Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Spolek Ofres na Facebooku >>Plánované akce<<

Dětské odpoledne

Dobrý den rodiče a dobrodruzi ! Dne 3.9 2016 od 14 hodin pořádáme dětské odpoledne, kde bude připravena spousta her a zábavy! Zároveň zde bude pasování do úrovní získaných na táboře, a tím pro všechny ukončíme tábor 2016.Na závěr bude táborak s opekáním špekáčků! Místo konání je kynologické cvičiště Bohunice, Starý Lískovec, Lány, ulice Podsedky, přes trat, podjezd pod dálnici, první odbočka doleva cca 200 m je cvičák ZO kynologický Mix klub Brno cestu označíme! Svoji účast nám prosím potvrdte na email, fcb,či telefonicky, aby jsme věděli počet účastníků.

Kontakty

Petr Zatloukal
Hlavní vedoucí
tel.: +420 725 217 949


Jan Polanka
Hospodář
tel.: +420 603 437 968


Regina Doležalová
Kontakt s rodiči
tel.: +420 774 602 723