Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Spolek Ofres na Facebooku >>Plánované akce<<

Letní tábor Uhřínov 2017

Prosíme rodiče zvážit technické vybavení dětí (mobily, tablety, apod.), poněvadž na táboře je omezená možnost dobíjení těchto zařízení.

Hlavní vedoucí, zdravotnice a další vedoucí budou samozřejmě na telefonech k dispozici pro případ informací rodičům o jejich dětech.

Děkujeme.

Fotogalerie z proběhnuté akce

Kontakty

Petr Zatloukal
Hlavní vedoucí
tel.: +420 725 217 949


Jan Polanka
Hospodář
tel.: +420 603 437 968


Regina Doležalová
Kontakt s rodiči
tel.: +420 774 602 723