Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Spolek Ofres na Facebooku >>Plánované akce<<

Letní tábor Uhřínov 2017

Prosíme rodiče zvážit technické vybavení dětí (mobily, tablety, apod.), poněvadž na táboře je omezená možnost dobíjení těchto zařízení.

Hlavní vedoucí, zdravotnice a další vedoucí budou samozřejmě na telefonech k dispozici pro případ informací rodičům o jejich dětech.

Děkujeme.

Fotogalerie z proběhnuté akce

Kontakty

Pavel Procházka
Hlavní vedoucí
tel.: +420 604 683 420


Blanka Černíková
Hlavní zdravotník
tel.: +420 736 148 673


Jan Polanka
Účetní
tel.: +420 603 437 968


Barbora Polanková
Kontakt s rodiči
tel.: +420 734 440 280


Regina Doležalová
Kontakt s rodiči
tel.: +420 774 602 723