Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Spolek Ofres na Facebooku >>Plánované akce<<

Letní tábor Uhřínov 2018Fotogalerie z proběhnuté akce!!! Upozornění / Žádost !!!
Žádáme rodiče, aby se skutečně drželi námi sestaveného seznamu věcí (ke stažení zde) a zároveň věnovali zvýšenou pozornost stavu nabalených věcí. Ani na loňském táboře nebylo výjimkou, že některým dětem chybělo dostatek oblečení a obuvi do nepříznivého počasí a byly vybaveny spacáky nevyhovujícími dané roční době. V srpnu již bývá v noci poměrně chladno. Tím spíše, když se tábořiště nachází v lese a u potoka. I s těmito problémy si samozřejmě poradíme, nicméně jsou zbytečné a velmi nás zdržují od chystání programu, a abychom se mohli věnovat i ostatním dětem. Tím, že na tyto věci dohlédnete, velmi pomůžete k tomu, abychom si my i děti tábor jak se patří užili.

Dále prosíme rodiče, aby zvážli technické vybavení dětí (mobily, tablety, apod.), poněvadž na táboře je omezená možnost dobíjení těchto zařízení.

Hlavní vedoucí, zdravotnice a další vedoucí budou samozřejmě na telefonech k dispozici pro případ informací rodičům o jejich dětech.

Děkujeme.

Sraz: 04. 08. 2018 (sobota) ve 12:00 – Staré Tesco u Vichra
Odjezd na tábor: 13:00
Návrat: 18. 08. 2018 (sobota) ve 15:00-15:30 – Staré Tesco u Vichra, dle sjízdnosti dálnice D1

Na sraz přineste: kartičku pojištěnce – nejlépe kopii, podepsaný Táborový řád a Odpovědnost rodičů, vyplněný Nástupní list dítěte (bezinfekčnost), potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte účastnit se tábora, léky dle potřeby vašeho dítěte s užíváním.

Korespondenční adresa LT:
Spolek OFRES
jméno táborníka
LT Uhřínov
594 41

Druh dopravy: autobus (dětem, kterým se dělá v dopravním prostředku nevolno, podejte prosím osvědčený uklidňující lék), autobus zaveze děti přímo na místo.

Do batůžku dejte dětem svačinu a dostatečné množství pití. Prvním jídlem po příjezdu na tábor bude večeře.

Cennosti:

  • U menších dětí doporučujeme uschovat cennosti u svých oddílových vedoucích (přebíráme za uschované věci plnou zodpovědnost).
  • V případě, že chcete, aby mělo dítě cennosti u sebe, odevzdejte prosím vyplněný formulář Odpovědnost rodičů.
  • Pokud dítě odmítne dobrovolně odevzdat své cennosti a nebudeme mít potvrzeno, že za tyto cennosti přebíráte zodpovědnost, za tyto cennosti neručíme (viz. Táborový řád, bod č. 14).
  • Na táborové základně není elektrika a ani možnost dobíjení mobilů a tabletů, proto doporučujeme dětem tyto přístroje vůbec sebou nedávat.

Platby:

  • Částku za LT tj. 4490,- zasílejte prosím na číslo účtu: 2800586117/2010 – FIO banka, variabilní symbol = rodné číslo dítěte.
  • Platbu je možno provést složenkou typu A.
  • V případě možnosti příspěvku od MSSZ, zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatele (mějte prosím připravené iniciály zaměstnavatele včetně IČ a DIČ), vystavíme potvrzení nebo fakturu.

Kontakty

Petr Zatloukal
Hlavní vedoucí
tel.: +420 725 217 949


Jan Polanka
Hospodář
tel.: +420 603 437 968


Regina Doležalová
Kontakt s rodiči
tel.: +420 774 602 723