Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Spolek Ofres na Facebooku >>Plánované akce<<

Letní tábor Uhřínov 2019Fotogalerie z proběhnuté akce!!! Upozornění / Žádost !!!
Žádáme rodiče, aby se skutečně drželi námi sestaveného seznamu věcí (ke stažení zde) a zároveň věnovali zvýšenou pozornost stavu nabalených věcí. Ani na loňském táboře nebylo výjimkou, že některým dětem chybělo dostatek oblečení a obuvi do nepříznivého počasí a byly vybaveny spacáky nevyhovujícími dané roční době. V srpnu již bývá v noci poměrně chladno. Tím spíše, když se tábořiště nachází v lese a u potoka. I s těmito problémy si samozřejmě poradíme, nicméně jsou zbytečné a velmi nás zdržují od chystání programu, a abychom se mohli věnovat i ostatním dětem. Tím, že na tyto věci dohlédnete, velmi pomůžete k tomu, abychom si my i děti tábor jak se patří užili.

Dále prosíme rodiče, aby zvážli technické vybavení dětí (mobily, tablety, apod.), poněvadž na táboře je omezená možnost dobíjení těchto zařízení.

Hlavní vedoucí, zdravotnice a další vedoucí budou samozřejmě na telefonech k dispozici pro případ informací rodičům o jejich dětech.

Děkujeme.

Sraz: 03. 08. 2019 (sobota) 14:00 - Staré Tesco u Vichra
Předpokládaný čas odjezdu: 15:15
Návrat: 17. 08. 2019 (sobota) Staré Tesco u Vichra
Předpokládaný čas příjezdu: 14:00 (dle sjízdnosti dálnice D1)

Na sraz přineste: kartičku pojištěnce – nejlépe kopii, podepsaný Táborový řád a Odpovědnost rodičů, vyplněný Nástupní list dítěte (bezinfekčnost), potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte účastnit se tábora, léky dle potřeby vašeho dítěte s užíváním.

Korespondenční adresa LT:
Spolek OFRES
jméno táborníka
LT Uhřínov
594 41

Druh dopravy: autobus (dětem, kterým se dělá v dopravním prostředku nevolno, podejte prosím osvědčený uklidňující lék), autobus zaveze děti přímo na místo.

Do batůžku dejte dětem svačinu a dostatečné množství pití. Prvním jídlem po příjezdu na tábor bude večeře.

Cennosti:

 • U menších dětí doporučujeme uschovat cennosti u svých oddílových vedoucích (přebíráme za uschované věci plnou zodpovědnost).
 • V případě, že chcete, aby mělo dítě cennosti u sebe, odevzdejte prosím vyplněný formulář Odpovědnost rodičů.
 • Pokud dítě odmítne dobrovolně odevzdat své cennosti a nebudeme mít potvrzeno, že za tyto cennosti přebíráte zodpovědnost, za tyto cennosti neručíme (viz. Táborový řád, bod č. 14).
 • Na táborové základně není elektrika a ani možnost dobíjení mobilů a tabletů, proto doporučujeme dětem tyto přístroje vůbec sebou nedávat.

Platby:

 • Částku za LT tj. 4990,- (v připadě zaplacení zálohy ve výši 2000,- do 31.3.2019 je to 3990,-) zasílejte prosím na číslo účtu: 2800586117/2010 – FIO banka, variabilní symbol = rodné číslo dítěte.
 • Platbu je možno provést složenkou typu A.
 • V případě možnosti příspěvku od MSSZ, zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatele (mějte prosím připravené iniciály zaměstnavatele včetně IČ a DIČ), vystavíme potvrzení nebo fakturu.

Dokumenty ke stažení

 • Přihláška na LT Uhřínov 2021 (ke stažení v: PDF, Word)
 • Lekařský posudek o zdravotní způsobilosti (ke stažení v: PDF, Word)
 • Nastupní list a bezinfekčnost (ke stažení v: PDF, Word)
 • Odpovědnost rodičů (ke stažení v: PDF, Word)
 • Seznam věcí na DLT (ke stažení v: PDF)
 • Denní harmonogram (ke stažení v: PDF)
 • Táborový řád (ke stažení v: PDF)

Kontakty

Petr Zatloukal
Hlavní vedoucí
tel.: +420 725 217 949


Jan Polanka
Hospodář
tel.: +420 603 437 968


Regina Doležalová
Kontakt s rodiči
tel.: +420 774 602 723