Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Spolek Ofres na Facebooku >>Plánované akce<<

Spolek Ofres

Sídlo spolku

Podomí 58
683 04 Podomí

Fakturační údaje

IČO: 02752191
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800586117/2010

Korespondenční adresa

Jan Polanka
Brněnská 227/7
664 51 Šlapanice

E-mail

OFRESprihlasky@seznam.cz

Kontakty

Petr Zatloukal
Hlavní vedoucí
tel.: +420 725 217 949


Jan Polanka
Hospodář
tel.: +420 603 437 968


Regina Doležalová
Kontakt s rodiči
tel.: +420 774 602 723