Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Spolek Ofres na Facebooku >>Plánované akce<<

Spolek Ofres

Náš spolek vznikl v roce 2014 na základě domluvy kamarádů, kteří se znají už nějakou řádku let. Společně mají za sebou dlouholetou praxi jako oddíloví vedoucí na letních i zimních táborech, či na požádání kamarádů a známých v pořádání kulturních a společenských akcí jak pro děti, tak pro dospělé...

Naším cílem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Zejména se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti, podporu kladných morálních hodnot s důrazem na komunikaci, kreativitu a ochranu životního prostředí.

Za tímto účelem budeme pořádat dětské tábory a jiné společenské, sportovní a kulturní akce pro děti, mládež a širokou veřejnost. Součástí akcí je i snaha o ochranu životního prostředí.

Kontakty

Pavel Procházka
Hlavní vedoucí
tel.: +420 604 683 420


Blanka Černíková
Hlavní zdravotník
tel.: +420 736 148 673


Jan Polanka
Účetní
tel.: +420 603 437 968


Barbora Polanková
Kontakt s rodiči
tel.: +420 734 440 280


Regina Doležalová
Kontakt s rodiči
tel.: +420 774 602 723